RAW MATERIAL-VIE

PRODUCT

RAW MATERIAL

 • Quy cách đóng gói

  10kg, 15kg, 20kg / 1 bao

 • Ứng dụng

  Nguyên liệu cho sản phẩm cuối cùng (cao, viên nang, bột, nước uống, v.v.)

 • Mô tả

  Có màu sắc và hương vị riêng

 • Tổng hàm lượng Ginsenoside

  Cao hơn hàm lượng tiêu chuẩn

 • Số lượng vi khuẩn

  Dưới 3,000/1ml

 • Vi khuẩn Coliform

  Không có

 • Chất rắn

  Trên 60%

 • Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

  74 loại thuốc bảo vệ thực vật đã được kiểm tra

 • Hạn sử dụng

  3 năm kể từ ngày sản xuất

Cao Nhân sâm Hàn Quốc 100% Ginsenoside Rb1 + Rg1 +Rg3 = 5mg/g trở lên
Cao Hồng sâm Hàn Quốc 100% Ginsenoside Rb1 + Rg1 +Rg3 = 7mg/g trở lên
Cao Hồng sâm Hàn Quốc 100%(Calthrate-type)100% Ginsenoside Rb1 + Rg1 +Rg3 = 5mg/g trở lên
Cao Hồng sâm Lên men Hàn Quốc 100% Ginsenoside Rb1 + Rg1 +Rg3 = 7.5mg/g trở lên
Cao Hắc sâm Hàn Quốc 100% Ginsenoside Rb1 + Rg1 +Rg3 = 7mg/g trở lên
Cao Hồng sâm Hữu cơ Hàn Quốc 100% Ginsenoside Rb1 + Rg1 +Rg3 = 6mg/g trở lên
 • Quy cách đóng gói

  5kg, 10kg / 1 bao, 20kg / 1 thùng carton

 • Ứng dụng

  Nguyên liệu cho sản phẩm cuối cùng (cao, viên nang, bột, nước uống, v.v.)

 • Mô tả

  Có màu sắc và hương vị riêng

 • Tổng hàm lượng Ginsenoside

  Cao hơn hàm lượng tiêu chuẩn

 • Vi khuẩn Coliform

  Không có

 • Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

  74 loại thuốc bảo vệ thực vật đã được kiểm tra

 • Hạn sử dụng

  3 năm kể từ ngày sản xuất

Bột Nhân sâm Hàn Quốc 100% Ginsenoside Rb1 + Rg1 +Rg3 = 3mg/g trở lên
Bột Hồng sâm Hàn Quốc 100% Ginsenoside Rb1 + Rg1 +Rg3 = 3mg/g trở lên
Bột Chiết xuất Nhân sâm Hàn Quốc 100% Ginsenoside Rb1 + Rg1 +Rg3 = 9mg/g trở lên
Bột Chiết xuất Hồng sâm Hàn Quốc 100% Ginsenoside Rb1 + Rg1 +Rg3 = 12mg/g trở lên
Bột Chiết xuất Hồng sâm Hàn Quốc (loại Clathrate) 100% Ginsenoside Rb1 + Rg1 +Rg3 = 10mg/g trở lên
Bột Chiết xuất Hồng sâm Lên men Hàn Quốc 100% Ginsenoside Rb1 + Rg1 +Rg3 = 13mg/g trở lên
Bột Chiết xuất Hắc sâm Hàn Quốc 100% Ginsenoside Rb1 + Rg1 +Rg3 = 12mg/g trở lên
Bột Chiết xuất Hồng sâm Hữu cơ Hàn Quốc 100% Ginsenoside Rb1 + Rg1 +Rg3 = 10mg/g trở lên